Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

Medarbetare

Medarbetarna i projektet är:

  • Åsa Wengelin som är universitetslektor i svenska vid Göteborgs universitet. Åsa är framför allt skrivforskare och har specialiserat sig på skrivande hos barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Hon har också publicerat forskning om skrivande hos personer med afasi och hörselskador liksom hos Döva med skriven svenska som andra språk och är en av författarna till boken ”Att ha eller sakna redskap – Hinder och möjligheter – om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva”. Hon undervisar om läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter inom både lärar- och logopedutbildning.
  • John Rack som är universitetslektor i specialpedagogik vid Linnéuniversitetet och tidigare ”Director of Education and Policy” vid Dyslexia Action i York, Storbritannien. Johns forskning har bland annat behandlat läsutveckling och användning av ICT i läs- och skrivundervisning. Han har också forskat om beteende-genetiska faktorer vid inlärningssvårigheter. Ett viktig uppdrag var att sitta med i expertgruppen för Sir Jim Roses ofta citerade kunskapsöversikt om dyslexi. Tillsammans med Martin Turner har han gett ut boken ”The study of Dyslexia”.
  • Sanna Kraft som är legitimerad logoped och doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Innan hon blev doktorand arbetade Sanna med bland annat dyslexiutredningar vid Kärnhuset i Halmstad. Tillsammans med Lisa Bengtsson skrev under sitt sista år på logopedprogrammet  en Magisteruppsats om relationen mellan stavning och textkvalitet.
  • Fredrik Thurfjell som är legitimerad logoped och har stor erfarenhet av arbete med barn och vuxna med olika språkliga nedsättningar. Han var en av de första logopederna i Sverige som arbetade med datorbaserade hjälpmedel och har även startat facebookgruppen ”Ipads i skola och förskola”.